NOVAS E ACTUALIDADE

Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade. Máis... PDF

Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.PDF

Resolución do 18 de decembro de 2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos.PDF

Reais Decretos Ensinanzas Minimas de novos titulos de FP que se poderán impartir no curso 2008-2009
Publicación no DOG do 31 de outubro da Orde que modifica a oferta modular de ciclos formativos e Decreto 203/2007 publica o curriculum de ensinanzas de réxime especial de música - DOG PDF

-O MEC aproba os primeiros títulos de Formación Profesional derivados de la LOE
O Consello de Ministros aprobou hoxe os seis reais decretos que establecen as enseñanzas mínimas de outros tantos títulos de Formación Profesional. Trátase dos primeiros títulos de Formación Profesional que se desenvolven como resultado da Lei Orgánica de Educación (LOE) y do Catálogo Nacional das Cualificacións y a Formación Profesional.
No hay ninguna entrada.
No hay ninguna entrada.